Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 1. februar 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

7. Indskrivning til 0. klasse i skoleåret 2012/13

Sagsnr.: 17.20.01-G01-1-12 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Indskrivning til 0. klasse i skoleåret 2012/13

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Susanne Lorentzen

Sagsresume

Oversigt over elevtal, antal ansøgninger om optagelse i andet skoledistrikt, ansøgninger om udsættelse af skolegangen for undervisningspligtige børn.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger oversigt over antal indskrevne elever til 0. klasse for skoleåret 2012/13, samt antallet af ansøgninger til skolegang i andet skoledistrikt.
Det endelige antal af ansøgninger til udsættelse af skolegangen kendes først pr. 1. 3. 2012, så antallet forventes at blive større end de 22 ansøgninger, forvaltningen indtil nu har modtaget.


Der er fra skoleåret 2012/13 ændret i kriterierne for forældrenes anmodning om udsættelse

 

Der skal udarbejdes en handleplan i samarbejde med daginstitution og skole, der sammen med ansøgningen sendes til Visitationsudvalget, der på vegne af kommunalbestyrelsen sender besked til forældrene om, at ansøgningen er imødekommet. Bilag 1.
 
Oversigt over indskrivningstallene fra 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11 og 2011/12. Bilag 1A.
 
Ifølge styrelsesvedtægten må der højest være 28 elever i hver klasse.
 
Det er på udvalgsmødet den 16. november 2011, efter henvendelse fra skolebestyrelsen på Tjørring Skole, besluttet, at max. elevtallet i 0. klasse på Tjørring Skole i en toårig periode (2012/13 og 2013/14) er 24 elever.
 
Det betyder, at kun 4 ansøgninger kan imødekommes ud af de 15, der har søgt.
 
Kriteriet for imødekommelsen er:
1. Søskende på skolen
2. Bor på Rosenholmvej (ligger lige op af Tjørring Skole)
 
I bilag 2 er der i henhold til ansøgninger om skoledistriktsændringer opstillet elevtal, antal klasser og timeforbrug ud fra følgende kriterier:
 
I: Alle ansøgninger imødekommes
II: Ingen ansøgninger imødekommes
 
Bilag 3 og 4 viser fra og til hvilken skole, der søges.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Udvalget godkender oprettelsen af 53 0. klasser i skoleåret 2012/13

 

at Udvalget godkender ansøgninger om optagelse i andet skoledistrikt

 

at Udvalget godkender kriterierne for ansøgningerne til Tjørring Skole

 

at Forvaltningen bemyndiges til at korrigere antallet af klasser som følge af evt. fremtidige rokeringer.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Godkendt.

Bilag

  • Oversigt over indskrevne elever i O. klasse i skoleåret 2012/13
  • Oversigt over indskrivningstallene fra tidligere år
  • Oversigt over elevtal, antal klasser og timeforbrug
  • indskrivning til og fra skoler bilag 3
  • Indskrivning fra skoler til skoler bilag 4