Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 1. februar 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

4. Normering af dagplejepædagogerne

Sagsnr.: 00.00.00-P19-74-11 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Normering af dagplejepædagogerne

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Judith Rud-Petersen

Sagsresume

Dagplejen har en nøgletalsmodel der indebærer, at Dagplejen tildeles 37 dagplejepædagogtimer pr. 162 dagplejebørn og nøgletalsmodellen indebærer ændringer i timetallet når der sker ændringer i børnetallet.

Sagsfremstilling

Dagplejen er nu ved at være tilrettet efter de økonomiske ressourcer, der er tildelt Dagplejen, men med børnetalspronosen og oprettelse af vuggestuer er der et faldende børnetal i Dagplejen.

 

Dagplejepædagogernes normering er udregnet efter børnetallet i Dagplejen. I forbindelse med budget forliget 2011 blev der besluttet, at der på dagplejeområdet foretages en nærmere vurdering af de strukturelle forhold, herunder dagplejens robusthed og fleksibilitet i forbindelse med efteruddannelse, sygefravær og ferieafvikling. Børne- og Familieudvalget har godkendt projektbeskrivelsen herpå, som indeholder bl.a. beskrivelse af nøgletalsmodel - dagplejepædagoger og økonomien herpå.

 

Center for Børn og Læring har arbejdet med sådan en nøgletals model, og fremlægger sagen adskilt fra projektet strukturelle forhold i dagplejen. Ved en nedgang i børnetallet her i 2012, kan en nednormering, grundet ændringer i børnetallet, være vanskeligt at foretage på de nuværende 8 fuldtids dagplejepædagogstillinger, hvilket udgør 296 timer ugentligt. Dagplejen har nogle faste serviceydelser, der ikke er afhængig af børnetallet.

 

Derfor foreslår dagplejeledelsen, at der fastsættes en grundlæggende værdisættelse af følgende opgaver, som løses i dagplejen.

Eks. herpå:

Betjening som morgenvagt ved sygdom, ferie o.l.

Service af gæstehuse

Samarbejde og planlæg med TR/AMR

Tilsynet med Frit valgs ordninger 2 gange årligt pr. sted

Tilsynet med private dagplejere 2 gange årligt

Godkendelse af private dagplejere

Knæk kurven projekter

Kvalitet og pædagogisk udvikling af dagplejen

 

Dagplejeledelsen vurderer ovenstående opgaver vil kunne varetages i en grundnormering på 37 timer ugentligt.

 

Dette medfører at nøgletalsmodellen på dagplejepædagogerne fastholdes, dog således, at der derforuden tilføres en grundnormering på 37 timer ugentligt.

 

Dette medfører konkret, at dagplejen på nuværende tidspunkt bibeholder nuværende 296 dagplejepædagogtimer svarende til 8 fuldtidsstillinger og skal eventuelt først regulere i timerne ved næste års opgørelser over børnetallet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at dagplejen tildeles en grundnormering på 37 timer ugentligt
at udgiften finansieres indenfor Serviceområde 10 Dagtilbud
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Godkendt.