Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 1. februar 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

19. Anlægsregnskab vedr. Renovering af Gjellerupskolens hovedvarmeledning

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1316-09 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Anlægsregnskab vedr. Renovering af Gjellerupskolens hovedvarmeledning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

Øvrige sagsbehandlere: Anders Beck Rasmussen

Sagsresume

Anlægsregnskab vedr. renovering af Gjellerupskolens hovedvarmeledning.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevilling af den 24. februar 2009 vedr. anlægssag Renovering af Gjellerupskolens hovedvarmeledning, sted nr. 301067 (tidligere 301079), fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab.

 

Anlægsarbejdet har omfattet renovering af skolens hovedvarmeledning

Der er monteret en varmeveksler foran hele skolen for at reducerer vandtrykket på alle interne varmerør på skolen, og overvågning af vandtrykket, således at pedeller bliver alarmeret ved lav vandtryk.


Der er skiftet ventilationsanlæg for skolens boldhal, som har stået under vand i forbindelse med et skybrud, og som har haft frostsprængt varmefladen to gange.
Der er etableret automatisk energiopsamling fra skolens el, vand og energi måler for varme, så forbruget aflæses og overvåges automatisk. 

 

Anlægsregnskabet ser ud som følger:  

[image]

 

Anlægsarbejdet er gennemført som planlagt i henhold til anlægsbevillingen. Mindreforbruget tilgår de likvide aktiver.
 
Anlægsregnskabet forelægges til Byrådets godkendelse i forbindelse med aflæggelse af kommunens årsregnskab, idet bruttoudgifterne er under 2 mio. kr.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at regnskabet godkendes.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Godkendt.