Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 22. januar 2014
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.22.04-A00-1-13 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Valg af udvalgets formand og næstformand

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

På Byrådets konstituerende møde den 9. december 2013 pkt. 4 valgte Byrådet i enighed dels den politiske sammensætning og dels medlemmerne af alle stående udvalg.


Formelt skal et stående udvalg efter kommunestyrelseslovens § 22, stk.1 vælge udvalgets formand og næstformand. Der er indgået politisk aftale om udpegningen af formand og næstformand for Børne- og Familieudvalget.
 
Det indstilles på denne baggrund, at der sker valg som følger:
 
at Dorte West (V) vælges til formand,


at Peter Villadsen (F) vælges til næstformand.

Beslutning

Indstilling godkendt

 

Sagsnr.: 00.22.00-P19-1-14 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Godkendelse af Børne- og Familieudvalgets møder i 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af Børne- og Familieudvalgets møder i 2014.

Sagsfremstilling

Mødeplanen for 2014 har været behandlet på udvalgsmøde i oktober 2013, punkt 128.

 

Alle møder begynder kl. 8.30.

 

Efter planen er der blandt andet møder den 2. april 2014 og den 22. oktober 2014. Disse dage er der også møde i Social- og Sundhedsudvalget. Da der er personsammenfald mellem Børne- og Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget skal mødet den 22. oktober 2014 ændres. Møde den 2. april 2014 ændres af Social- og Sundhedsudvalget.

 

Mødedatoer for Børne- og Familieudvalget 2014:

22.01.2014 kl. 8.30

05.02.2014 kl. 8.30

12.03.2014 kl. 8.30

02.04.2014 kl. 8.30

04.06.2014 kl. 8.30

20.08.2014 kl. 8.30

17.09.2014 kl. 8.30

22.10.2014 sammenfald med SOS, anden dato skal findes - Medbring kalender 26.11.2014 kl. 8.30

17.12.2014 kl. 8.30
 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at mødet den 22. oktober 2014 flyttes samt forslag til mødeplan og mødetidspunkt godkendes.

Beslutning

Mødedatoer godkendt.

 

Til Børne- og Familieudvalgsmødet den 5. februar medtages forslag til ny mødedato i oktober samt forslag til dato til et yderligere møde i maj.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1081-07 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Specialtilbuddenes samråd 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der orienteres om Specialtilbuddenes samråd og stilles forslag til datoer i 2014. Reviderede vedtægter fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

På Specialtilbuddenes samråd deltager Børne- og Familieudvalget, leder- og medarbejderrepræsentanter fra specialinstitutionerne, forældrerepræsentanter, chefen for Center for Børn og Forebyggelse samt direktøren for Børn og Unge.

 

Formålet med Specialtilbuddenes samråd er at give Børne- og Familieudvalget mulighed for at komme i dialog med forældre og ansatte om udfordringerne på det specialiserede socialområde, give udvalget mulighed for at følge udviklingen af området samt give udvalget mulighed for at se og høre om de specialiserede tilbud, som Herning Kommune har på børne- og ungeområdet.
 
På sidste samrådsmøde den 30. oktober 2013 blev det foreslået, at der skal være to samrådsmøder om året, og at de skal arrangeres af et lille udvalg bestående af:

  • Formanden for Børne- og Familieudvalget

  • En medarbejderrepræsentant (næstformanden i SektorMED for Center for Børn og Forebyggelse)

  • En institutionsleder

  • Chefen for Center for Børn og Forebyggelse

 

Se bilaget med de reviderede vedtægter.

 

Det foreslås at afholde Specialtilbuddenes samråd på følgende datoer i 2014:

 

Onsdag den 23. april kl. 19 - 21

Onsdag den 29. oktober kl. 19 - 21

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at de reviderede vedtægter godkendes
at de foreslåede datoer til Specialtilbuddenes samråd godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1-14 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer