Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 29. januar 2020
Mødested: A1.158

Dagsordenpunkter

1. Opfølgning på budgetforlig 2020

2. Samlingssteder til udsatte i Herning by

3. Samarbejde om udvikling af indsats og social investeringsmodel

4. Afrapportering fra projekt "Flere skal med, 1"

5. Godkendelse af midler til Herning Kommune fra puljen "Flere skal med, 2"

6. Orientering om høringsmateriale og procesplan vedr. måltal for søgning til ungdomsuddannelser

7. Status på implementering af optimerings- og investeringspakke

8. Orientering om Seniorpension

9. Nøgletal på beskæftigelsesområdet

10. Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer