Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 29. januar 2020
Mødested: A1.158

Dagsordenpunkter

2. Samlingssteder til udsatte i Herning by

Sagsnr.: 27.00.00-A00-5-15 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Samlingssteder til udsatte i Herning by

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med denne sag anmodes udvalget om at drøfte retning og principper for samlingssteder til udsatte i Herning by.

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling er i forlængelse af punkt 84. 'Introduktion til udsatteområdet' fra d. 13/11-2019, hvor Beskæftigelsesudvalget blev introduceret for udsatteområdet.

 

Der ønskes dialog og drøftelse omkring retning og principper for samlingssteder til udsatte i Herning by. På mødet vil der blive givet et oplæg til udvalgets drøftelse.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

atBeskæftigelsesudvalget drøfter fremtidig retning og principper for samlingssteder til udsatte i Herning by.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Udvalget drøftede retning og principper. Udvalget ønsker, at der arbejdes videre med transparente og åbne samlingssteder til udsatte i Herning By.

Bilag

  • Brev fra brugere af Den Våde Høne