Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 29. januar 2020
Mødested: A1.158

Dagsordenpunkter

9. Nøgletal på beskæftigelsesområdet

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet følges løbende, og behovet for korrigerede handlinger i forhold til opfyldelse af de politiske målsætninger drøftes.  

Sagsfremstilling

Generelle bemærkninger til nøgletallene

Nøgletallene er nu blevet opdateret med arbejdsstyrketallet for 2018. Det har betydninger de målinger, der er opgjort i andel af arbejdsstyrken - herunder også andelen af unge på offentlig forsørgelse.

 

Det webbaserede nøgletalsark kan ses på www.herning.dk under "Arbejde og ledighed". På samme side findes en rapport, der viser et resumé af de seneste nøgletal. Følgende bemærkninger tager afsæt i denne rapport, der er vedlagt som bilag.

 

Det webbaserede nøgletalsark vil blive gennemgået på udvalgsmødet.

 

Bemærkninger til nøgletallene

 

Ledighed:

Det ses, at Herning i perioden november 2018 - november 2019 har haft en lavere bruttoledighedsprocent end landet som helhed.

Ledighedsprocent november 2019: Herning (3,2%). Hele landet (3,6%)

 

Unge på offentlig forsørgelse:

Det ses, at Herning i november 2019 havde en lavere andel unge offentligt forsørgede end RAR Vestjylland, men en lidt højere andel end landet som helhed.

Unge offentligt forsørgede i andel af arbejdsstyrken november 2019: Herning (10,0%). RAR Vestjylland (11,1%). Hele landet (9,8%)

 

Kontant- , uddannelseshjælp og integrationsydelse: 

Herning har siden november 2018 haft en lavere andel af kontanthjælp- , uddannelseshjælp- og integrationsydelsesmodtagere i arbejdsstyrken end landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken november 2019: Herning (3,8%). Hele landet (4,0%)

 

Forsikrede ledige:

Herning har i hele perioden haft en lavere andel af personer på a-dagpenge end landet som helhed og i november 2019 en andel, der var på niveau med RAR Vestjylland.

Andel af arbejdsstyrken snovember 2019: Herning (2,0%). RAR Vestjylland (2,0%). Hele landet (2,8%)

 

Sygedagpenge:

Herning Kommune havde i november 2019 en andel af sygedagpengemodtagere i arbejdsstyrken, der var lavere end andet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken november 2019: Herning (2,2%). Hele landet (2,4%)

 

Den samlede mængde af sygedagpengesager i Herning Kommune var lidt lavere i oktober 2019 end samme måned sidste år.

Antal forløb oktober 2019: 1.001 forløb

 

Jobafklaringsforløb:

Herning Kommune har de seneste måneder haft en højere andel af personer i jobafklaringsforløb i andel af arbejdsstyrken end landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken november 2019: Herning (0,9%). Hele landet (0,7%)

 

Fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb:

Antallet af fleksjob er steget i hele perioden, mens antallet af resourceforløb har været faldende i størstedelen af perioden, og antallet af ledighedsydelsesmodtagere var i november 2019 højere end samme måned sidste år

Antal fuldtidspersoner november 2019: Fleksjob (1.567). Ressourceforløb (301). Ledighedsydelse (268).

 

Førtidspension:

Der var 94 flere fuldtidspersoner, der modtog førtidspension i december 2019 end samme måned sidste år.

Antal fuldtidspersoner december 2019: 3.756

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

  • Nøgletal januar 2020