Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 29. januar 2020
Mødested: A1.158

Dagsordenpunkter

10. Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer

Sagsnr.: 00.00.00-P19-662-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Joan Hansen har modtaget brev fra Gerda Højgaard fra Røde Kors vedr. to konkrete initiativer - barselscafeer og indsats mod ensomhed.

Barselscafeer drives af Den Danske Folkekirke og der er initiativer på ensomhedsområder - begge områder støttes af Forebyggelsesudvalget.

 

På næste møde gøres status på samarbejdet med FGU.