Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 27. februar 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

9. Status på reform af førtidspension og fleksjob

10. Nøgletal på beskæftigelsesområdet

11. Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed

12. Organisatorisk placering af Minihøjskolen samt AOF og FOF

13. Unge analyse

14. Beskæftigelsesankenævnets praksisundersøgelse 2012 - Ophør af kontanthjælp

15. Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer