Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 27. februar 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

13. Unge analyse

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Unge analyse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

Sagsresume

Unge analysen er under udarbejdelse. Udvalget orienteres med dette punkt om status for arbejdet.

Sagsfremstilling

Udvalget besluttede i november 2012, at der skulle udarbejdes en analyse af unge ledige i Herning kommune med henblik på at optimere indsatsen for unge ledige. Udvalget blev på møder i december 2012 og januar 2013 orienteret om status for arbejdet.

 

Der vil på mødet i udvalget blive givet en uddybende orientering om status for arbejdet, herunder om de første resultater af den kvantitative analyse.


Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.