Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 21. februar 2018
Mødested: CEB, lokale 001 i stueetagen, Godsbanevej 1A, Herning

Dagsordenpunkter

11. Tema om Fastholdelse og sygefravær

12. Styrelsesvedtægt for Herning Byråd

13. Beskæftigelsesråd i Herning Kommune. Etablering samt udpegning af medlemmer

14. Lukning af modtagecenter for flygtninge. Sebbesandevej

15. Nøgletal på beskæftigelsesområdet

16. Orientering omkring aftale om bedre veje til uddannelse og job (FGU)

17. Brev fra Beskæftigelsesministeren om den intensiverede indsats sidst i a-dagpengeperioden

18. Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer