Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 21. februar 2018
Mødested: CEB, lokale 001 i stueetagen, Godsbanevej 1A, Herning

Dagsordenpunkter

17. Brev fra Beskæftigelsesministeren om den intensiverede indsats sidst i a-dagpengeperioden

Sagsnr.: 15.00.00-P23-1-18 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Brev fra Beskæftigelsesministeren om den intensiverede indsats sidst i a-dagpengeperioden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har med brev af 8. februar 2018 rettet henvendelse til alle landets kommuner om den intensiverede indsats i a-dagpengeperioden. Henvendelsen er vedlagt denne sag som bilag. Med henvendelsen indskærper Beskæftigelsesministeren, at ledige har pligt til at deltage i tilbud om en intensiveret indsats sidst i dagpengeperioden.

 

Baggrunden for henvendelsen er en analyse af indsatsen, der netop er offentliggjort. Som et led i trepartsaftalen, der blev indgået i august 2016, blev det aftalt at gennemføre en analyse af den særlige indsats sidst i dagpengeperioden. Senest inden den 16. ledighedsmåned skal jobcenteret tilbyde ledige en særlig intensiv og individuelt tilrettelagt indsats og jobsøgningsstøtte i den sidste del af dagpengeperioden.

 

Den særlig intensive indsats er et ret og pligt-tilbud, der blev indført som en del af beskæftigelsesreformen.

 

Analysen af den særlig intensiverede indsats viser bl.a., at:

  • både ledige, a-kasser og jobcentre vurderer, at indsatsen er relevant
  • jobcentrene har haft fokus på og arbejdet med implementeringen af den særlig intensiverede indsats til langtidsledige og udarbejdet konkrete strategier for arbejdet med indsatsen.
  • indsatsen er kendetegnet ved at være jobrettet og tilrettelagt i forhold til den lediges behov.

 

I analysen er der gennemført en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, hvor 81 pct. af kommunerne har svaret. Derudover er der gennemført en række dybtgående kvalitative analyser i 11 udvalgte kommuner. Herning har deltaget som én af de 11 kommuner. I forlængelse af analysen er der udarbejdet et inspirationskatalog. Analyse og inspirationskatalog er offentliggjort på www.star.dk.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

  • Brev til samtlige borgmestre jobcenterchefer og formænd for beskæftigelsesudvalg - in