Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 21. februar 2018
Mødested: CEB, lokale 001 i stueetagen, Godsbanevej 1A, Herning

Dagsordenpunkter

11. Tema om Fastholdelse og sygefravær

Sagsnr.: 15.00.00-A00-2-18 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Tema om Fastholdelse og sygefravær

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På Beskæftigelsesudvalgets første møde den 31. januar blev der givet en generel introduktion til arbejdet på beskæftigelsesområdet. På dagens møde vil centerleder Torben Hansen kommer med et oplæg om arbejdet med sygefravær og jobfastholdelse.

 

Efter mødet inviteres Beskæftigelsesudvalget til rundvisning i Beskæftigelsesafdelingens enheder på Godsbanevej 1A og Godsbanevej 1B, dvs. Jobcentret, Beskæftigelse- og Integrationscenter, Ungevejledningen og CEB.

Sagsfremstilling

På mødet i udvalget vil centerleder Torben Hansen præsentere Udvalget for et indblik i arbejdet med at forebygge sygefravær og arbejdet med at hjælpe sygemeldte tilbage i job.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Orienteringen blev drøftet og taget til efterretning.

Bilag

  • Oplæg på mødet i udvalget TH om CEB, 21. februar 2018