Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 21. februar 2018
Mødested: CEB, lokale 001 i stueetagen, Godsbanevej 1A, Herning

Dagsordenpunkter

18. Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer

Sagsnr.: 00.00.00-P19-662-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Jørn Vedel Eriksen gør opmærksom på, at Kent Falkenvig sidder i RAR Vestjylland.

 

Datoer for studietur i efteråret 2018 fastlægges hurtigst muligt og meldes ud. Det forventes, at forslaget til mål og indhold bliver København. Der arbejdes med en varighed på 3-4 dage.

Uge 44 er en mulighed. Forvaltningen udmelder snarest konkret forslag.