Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 18. november 2020
Mødested: A1.158

Dagsordenpunkter

85. Ny fokuseret forebyggelseshandleplan

86. Udbud af Danskuddannelsen

87. Tilsyn med Danskuddannelsen 2018 - 2020

88. Social- og beskæftigelsesplan 2021

89. Udsatterådet

90. Veteranhus i Nordvestjylland

91. Fokusrevision af jobafklaring og ressourceforløb

92. Nøgletal på beskæftigelsesområdet

93. Fagudvalgsbehandling af afsnit til forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032

94. Beslutning om midlertidige besøgsrestriktioner på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet på grund af COVID-19

95. Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer