Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 18. november 2020
Mødested: A1.158

Dagsordenpunkter

88. Social- og beskæftigelsesplan 2021

Sagsnr.: 15.00.00-A00-5-20 Sagsbehandler: Anita Lund Kjær  

Social- og beskæftigelsesplan 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

xSagsresume

Med dette punkt fremlægges Social- og Beskæftigelsesplanen 2021 til godkendelse.

Sagsfremstilling

De fire politiske fokusområder for social- og beskæftigelsesindsatsen i 2021, som blev besluttet på udvalgsmødet i juni, er:


  • Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde
  • Rekrutterings- og fastholdelsesindsatsen styrkes til gavn for virksomheder, vækst og velfærd
  • Borgere på kanten af arbejdsstyrken skal ind på arbejdsmarkedet
  • Udsatte borgere skal opleve en mere helhedsorienteret indsats i grænselandet mellem social- og beskæftigelsesindsatsen


Administrationen er i gang med at udarbejde planen, som er vedlagt dette punkt i det endelige udkast.


Udarbejdelsen af social- og beskæftigelsesplan og de politiske årsmål for 2021 har fulgt nedenstående tidsplan.


15. april 2020: Drøftelser af fokusområder og årsmål for 2021 og perspektivering til udvalgte FNs verdensmål.


2. juni 2020: Beskæftigelsesudvalget behandlede administrationens forslag til fokusområder og årsmål for 2021.


Juni - november 2020: Der arbejdes med formulering af Social- og Beskæftigelsesplanen, fastlæggelsen af de administrative mål samt udarbejdelsen af implementeringsplan for 2021.


20. oktober 2020: Beskæftigelsesudvalget fremlægges første udkast af planen. Der vil kunne ske mindre justeringer i planen inden det endelige udkast udover de faldne bemærkninger fra udvalget.


18. november 2020: Beskæftigelsesudvalget godkender Social- og Beskæftigelsesplan 2021.


Det endelige udkast til Social- og Beskæftigelsesplan 2021 er vedlagt dette punkt.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget drøfter og godkender Social- og Beskæftigelsesplanen 2021.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Godkendt.

Bilag

  • Udkast til Social- og Beskæftigelsesplan 2021
  • Fokusområder og årsmål 2021 - vedtagne