Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 16. september 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

75. Nøgletal på beskæftigelsesområdet

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

 

Udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet følges løbende og behovet for korrigerede handlinger i forhold til opfyldelse af de politiske målsætninger drøftes.  

Sagsfremstilling

I samarbejde med et konsulentfirma er der udarbejdet et nyt webbaseret nøgletalsark, der kan ses på www.herning.dk under arbejde og ledighed. På samme side findes en rapport, der viser et resumé af de seneste nøgletal. Følgende bemærkninger tager afsæt i denne rapport.

 

Bemærkninger til nøgletallene.

 

 

Særligt om ressourceforløb.

Vedlagt dette punkt er et notat, der beskriver lovgivningen om ressourceforløb, praksis for bevilling af ressourceforløb, konkrete eksempler på ressourceforløb, samt en redegørelse for omfang og udvikling i antal ressourceforløbssager.

 

Generel bemærkning til nøgletallene.

Rapporten er ikke klar til at blive sendt ud sammen med dagsordenen pga. opdatering af data på nøgletalssiden. Rapporten bliver derfor sendt pr. mail til udvalget tirsdag den 15. september.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

  • Notat - ressourceforløb september 2015