Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 16. september 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

74. Budgetforlig 2016

Sagsnr.: 00.00.00-S00-1-15 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Budgetforlig 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Beskæftigelsesudvalget orienteres med denne sag om de elementer i budgetforliget, der har indflydelse på beskæftigelsesområdet.

Sagsfremstilling

Partierne i Byrådet i Herning indgik den 26. august 2015 budgetforlig for budget 2016. Den samlede forligstekst er vedlagt dette punkt som bilag.

 

Følgende elementer har indflydelse på beskæftigelsesområdet:

 

  • Byrådet har stærkt fokus på at få unge i arbejde og uddannelse. Budgetforligspartierne ønsker derfor på forårets budgetkonference at blive præsenteret for et overblik over situationen omkring praktikpladser og en status på, hvordan det ser ud i de enkelte brancher. Byrådet drøfter analysen med henblik på at drøfte muligheden for at oprette flere praktikpladser.
     
  • Der er i 2016 afsat penge til etableringen af endnu et socio-økonomisk initiativ. Budgetforligspartierne ønsker på budgetkonferencen i foråret 2016 at blive præsenteret for konkrete muligheder til etableringen.
  • Herning Kommune vil - via et samarbejde mellem Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget - øge de unges kendskab til uddannelse og karrieremuligheder inden for landbruget. Målet er at forbedre landbrugets muligheder for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft.
  • Budgetforligspartierne har fokus på, at Herning Kommune løser opgaverne på flygtningeområdet bedst muligt. På budgetkonferencen i foråret 2016 ønskes derfor en status på arbejdet med de flygtninge, der kommer til Herning Kommune.

 

Der vil på mødet i udvalget blive givet et oplæg til drøftelse af de fire elementer.

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning
at udvalget drøfter elementer med indflydelse på beskæftigelsesområdet.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Udvalget drøftede de fire elementer. På kommende møder i udvalget vil udvalget blive præsenteret for planer for arbejdet med disse elementer.

Bilag

  • BUDGETFORLIG 2016