Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 16. september 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

72. Den gode historie - Samarbejde mellem FC Midtjylland og Ungeenheden

Sagsnr.: 17.27.00-A00-1-13 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Den gode historie - Samarbejde mellem FC Midtjylland og Ungeenheden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Ungeenheden har siden 1. maj 2014 haft et samarbejde om mentorordning med FC Midtjylland.  Mentorordningen bygger på, at udvalgte spillere fra FC Midtjylland bliver rollemodeller/mentor for udvalgte unge i Ungeenheden og der orienteres i dette punkt om ordningen.

 

Sagsfremstilling

 

Ordningen fungerer således, at 2 af FC Midtjyllands spillere er mentor/rollemodel for 2 unge, der er tilknyttet Ungeenheden. I forløbet som varer ca. ½ år af gangen, mødes FC Midtjylland spillerne og de unge 4 dage. Der er afsluttet 1 forløb, det 2. forløb er godt i gang og samarbejdet forventes at fortsætte fremadrettet. Programmet for dagene er:

  • Dag 1. Mentorerne og de unge mødes til rundvisning i Akademiet og træningsfaciliteterne i Ikast. Her hilser de på de trænere og spillere, der er der. Herefter udarbejder de sammen en masterplan med mål og delmål for den unge ud fra samme koncept, som benyttes i FC Midtjylland
  • Dag 2. De unge overværer en træningseance og spiser frokost med hele holdet. Dialog og samvær med mentorerne
  • Dag 3. De unge har inden de mødes, udfyldt et ressource/udfordringsskema, som analyseres af den mentale coach. De unge guides i forhold til, hvordan de kan arbejde med de udfordringer de har og får nogle redskaber. Der er dialog med mentorerne, som deler egne analyser med de unge og indgår i dialog om hvordan de selv arbejder med egne udfordringer.
  • Dag 4. Ser FC Midtjylland spille kamp. Afrunding og interviews med Herning Folkeblad.
  • Der er dialog via SMS, telefon eller mail mellem mentorerne og de unge igennem hele forløbet
  • Tovholdere for delprojektet er FC Midtjyllands mentale coach Rene Petersen og gruppeleder i Unge Enheden Manja Tilly

 

TV Midt Vest var med ved opstartsmødet af anden runde i foråret og vil gerne med til næste møde, hvor der arbejdes med de unges ressourcer og udfordringer.

 

Det er et krav for at være med i projektet, at de unge har en interesse i fodbold og har ressourcerne til at kunne komme videre i uddannelse.

 

Resultatet

Fælles for de 4 unge, der er eller har været i projektet er, at de var uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse ved opstart. Nuværende status er:

1 går på HF

1 går på den nye KUU uddannelse - Kombineret ungdoms uddannelse

1 afventer svar om læreplads

1 forlod projektet kort efter opstart

 

Det er ikke et nyt fænomen, at rutinerede fodboldspillere fungerer som mentorer for unge talentfulde spillere, men det er mere atypisk, at fodboldspillere fungerer som mentorer for unge på offentlig forsørgelse. De unge i Ungeenheden har potentialet, men for nogles vedkommende kan der være brug for, at blive motiveret til at få startet op i en uddannelse. Det har stor betydning for de unge projektet, at mentorerne er unge spillere, der interesserer sig for dem, og som kan være rollemodel. Det bliver en ekstra motivationsfaktor for den unge at leve op til de positive forventninger, der er til dem fra mentorerne. Ligeledes er det værdifuldt, at de unge oplever, at mentorerne/spillerne gør dette frivilligt, fordi de også gerne selv vil lære noget. Der er således tale om en "Win Win situation".

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.