Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 16. september 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

70. Midtvejsstatus på sygefraværs- og jobfastholdelsesplanen

Sagsnr.: 15.17.06-A00-2-14 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Midtvejsstatus på sygefraværs- og jobfastholdelsesplanen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

I dette punkt fremlægges en midtvejsstatus på sygefraværs- og jobfastholdelsesplanen 2015. Arbejdsmarkedscenterchef Ulla Høy Henriksen deltager under behandlingen af punktet.

 

 

Sagsfremstilling

Der er løbende i det sidste år givet status på Sygefraværs- og jobfastholdelsesområdet henholdsvis den 11. juni 2014, 21. oktober 2014 og senest den 9. april 2015. På aprilmødet blev handlingsplanen for sygefraværsindsatsen 2015 fremlagt med fokus på nedbringelse af antallet af sygedagpengesager med en varighed over 26 uger.

 

Den store udfordring har i hele 2014 været stigningen i antallet af lange sygedagpengesager og derfor har det været nødvendigt at foretage korrigerende handlinger på flere områder. Arbejdet hermed bliver koordineret i et månedligt produktionsstyringsmøde med deltagelse af sygefraværs- og jobfastholdelsesafdelingens ledelse og fagspecialister som via relevante nøgletal overvåger udviklingen tæt med henblik på at igangsætte korrigerende handlinger hurtigt.

 

I den forgangne periode er der igangsat en række tiltag, der supplerer og korrigerer sygefraværs- og jobfastholdelsesindsatsen. Tiltagene indgår i mindst 1 af 3 hovedindsatser, som er

  • Hovedindsats A - Jobfastholdelse
  • Hovedindsats B - Samarbejde Sundhed og Beskæftigelse
  • Hovedindsats C - Mødet med borger

 

Den vedhæftede handleplan for Sygefraværsområdet 2015 beskriver alle tiltag/delindsatser.

 

De sidste måneders nøgletal viser en nedadgående tendens, hvad angår sager over 26 uger.

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

  • Opdateret handleplan september 2015
  • Nøgletal