Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 16. marts 2021
Mødested: Holdes på Teams

Dagsordenpunkter

23. Opfølgning fokusområder og årsmål 2020

24. Regnskab 2020 - Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

25. Ansøgning om bevilling til videreudvikling af Jobcentrets Hotline

26. Nøgletal på beskæftigelsesområdet

27. Orientering om fastsættelse af måltal for søgning til ungdomsuddannelserne i 2022

28. Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer