Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 16. marts 2021
Mødested: Holdes på Teams

Dagsordenpunkter

26. Nøgletal på beskæftigelsesområdet

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

XØvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet følges løbende, og behovet for korrigerede handlinger i forhold til opfyldelse af de politiske målsætninger drøftes.  

Sagsfremstilling

Generelle bemærkninger til nøgletallene


Der er nu indlæst data fra KY på jobindsats.dk, så nøgletallene er nu opdateret frem til januar 2021.


Der bliver i det følgende givet en kommentering af nøgletallene. Kommenteringen er lavet pba. af vedlagte nøgletalsrapport.


Bruttoledighed:

Herning har i hele perioden har haft en lavere bruttoledighed end landet som helhed.

Status januar 2021: Herning 4,0%; Hele landet 4,8%


Unge på offentlig forsørgelse:

Det ses, at Herning i januar 2021 havde en lavere andel unge offentligt forsørgede end RAR Vestjylland, men højere end landet som helhed.

Unge offentligt forsørgede i andel af arbejdsstyrken januar 2021: Herning (11,0%). RAR Vestjylland (11,3%). Hele landet (10,1%)


Kontant- , uddannelseshjælp og integrationsydelse:

Herning har i perioden januar 2020 til december 2020 haft en lavere andel af kontanthjælp- , uddannelseshjælp- og selvforsørgelsesmodtagere mm i arbejdsstyrken end landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken januar 2021: Herning (3,8%). Hele landet (3,8%)


Forsikrede ledige:

Herning Kommune har i hele perioden haft en lavere andel af forsikrede ledige end landet som helhed, men siden juni 2020 en lidt højere andel end RAR Vestjylland som helhed.

Status januar 2021: Herning: 3,2%, RAR Vestjylland: 3,0%; Hele landet: 4,1%


Sygedagpenge:

Herning Kommune havde i januar 2021 en andel af sygedagpengemodtagere i forhold til arbejdsstyrken på niveau med landet som helhed.

Status januar 2021: Herning 3,5%; Hele landet 3,5%


Den samlede mængde af sygedagpengesager i Herning Kommune var højere i december 2020 end samme måned sidste år.

Antal forløb december 2020: 1.566 forløb


Jobafklaringsforløb:

Herning Kommune har de seneste 13 måneder haft en højere andel af personer i jobafklaringsforløb i andel af arbejdsstyrken end landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken januar 2021: Herning (0,6%). Hele landet (0,4%)


Fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb:

Antallet af fleksjob har ligget stabilt i størstedelen af perioden, mens antallet af resourceforløb har været faldende i størstedelen af perioden, og antallet af ledighedsydelsesmodtagere var i januar 2021 højere end samme måned sidste år

Antal fuldtidspersoner januar 2021: Fleksjob (1.548). Ressourceforløb (244). Ledighedsydelse (317).


Førtidspension:

I Herning Kommune var der i januar 2021 27 flere fuldtidspersoner, der modtog førtidspension end samme måned sidste år.

Status januar 2021: Herning 3.787 fuldtidspersoner.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

  • Nøgletal marts 2021