Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 16. marts 2016
Mødested: Asylcenter Herning, H.P. Hansensvej 98

Dagsordenpunkter

19. Pejlemærker, prioriteringer og strategi i Beskæftigelsesafdelingens integrationsindsats

22. Ny Fremtid - bevilling

23. Regnskab 2015 - Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

24. Helårsopfølgning på mål for 2015

25. Økonomisk pulje til Beskæftigelsesrådet i Herning 2016

26. Tidlig risikovurdering af budget 2016

27. Perspektivnotat - Budget 2017 Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

28. Nøgletal på beskæftigelsesområdet

29. Orientering om virksomhedernes brug af Jobcentrets Hotline

30. Afrapportering fra tilsynsbesøg hos leverandørerer og andre aktører i 2015

31. Årsrapport tilsyn 2015

20. Midlertidig boligplacering

21. Godkendelse af Lejekontrakt

32. Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer