Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 16. marts 2016
Mødested: Asylcenter Herning, H.P. Hansensvej 98

Dagsordenpunkter

24. Helårsopfølgning på mål for 2015

Sagsnr.: 15.00.00-A00-6-16 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Helårsopfølgning på mål for 2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Med dette punkt præsenteres Udvalget for helårsopfølgningen for målene for 2015.

Sagsfremstilling

I henhold til budgetproceduren for 2017 skal fagudvalgene afrunde det forgangne år med opfølgning på indsatsområder og årsmålene og samtidig indlede drøftelserne af de overordnede målsætninger for det kommende budgetår.
 
Administrationen har foretaget opfølgning på målsætningerne for 2015 for Serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse.

 
Opfølgningen, der er vedlagt denne dagsorden som bilag, forelægges til godkendelse i udvalget.

 

I løbet af 2015 er udviklingen i forhold til indsatsområder og årsmål løbende blevet fulgt af Beskæftigelsesudvalget via nøgletallene på beskæftigelsesområdet, som har været fast punkt på alle udvalgets møder.

 
Drøftelserne af indsatsområderne for 2017 og frem startes op, når Beskæftigelsesudvalget og Beskæftigelsesrådet mødes den 13. april 2016. På dette fællesmøde vil udvalget og rådet på lejlighed til at drøfte såvel udfordringerne for den kommende tids indsats, som prioriteringerne i indsatsen. Dermed er fællesmødet det første skridt på vejen til at fastlægge mål og beskæftigelsesindsatsen for 2017

 

På de efterfølgende møder i Beskæftigelsesudvalget fortsætter arbejdet med henblik på at indsatsområder og årsmål indgå i såvel Herning Kommunes budget for 2017 som i Beskæftigelsesplanen for 2017 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget godkender opfølgningen på indsatsområder og årsmål for 2015
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

  • Opfølgning på årsmål 2015 - helårsopfølningen.doc