Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 16. marts 2016
Mødested: Asylcenter Herning, H.P. Hansensvej 98

Dagsordenpunkter

29. Orientering om virksomhedernes brug af Jobcentrets Hotline

Sagsnr.: 15.00.00-A00-4-16 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Orientering om virksomhedernes brug af Jobcentrets Hotline

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Under punktet orienteres Beskæftigelsesudvalget om virksomhedernes brug af Jobcentrets Hotline i 2015.

Sagsfremstilling

Jobcentret har udarbejdet vedlagte oversigt over virksomhedernes brug af Jobcentrets Hotline i 2015.

 

I forhold til tidligere år giver den udarbejdede oversigt for 2015 et mere detaljeret billede af virksomhedernes brug af Hotline. Oversigten belyser følgende:

 

  • Antal unikke henvendelser samt antallet af virksomheder bag henvendelserne
  • Antal henvendelser fordelt på kommuner
  • Antal hendelser fordelt på ansættelsesform
  • Antal henvendelser fordelt på erhvervsgrupper
  • Antal henvendelser fordelt på byer i Herning Kommune
  • Antal henvendelser efter kontaktform samt efter off./ privat virksomhed
  • En top 30-liste over de stillingsbetegnelser, hvortil der er størst efterspørgsel

 

 

Oversigten - sammenfattende

Af oversigten fremgår det, at Jobcentret i 2015 har modtaget 1027 enkeltstående henvendelser fordelt på 557 virksomheder - henvendelserne vedrørte i alt 1767 jobordrer.

 

797 af henvendelserne kom fra private virksomheder og vedrørte i alt 1379 jobordrer - heruodver modtog Jobcentrets hotline i alt 228 henvendelser fra offentlige virksomheder vedrørende i alt 388 jobordrer.

 

Henvendelserne fordeler sig på 25 kommuner - 825 af de 1027 henvendelser kommer fra virksomheder i Herning Kommune - herefter kommer henvendelserne oftest fra virksomheder i Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande, Viborg, Silkeborg, Skive og Holstebro Kommuner.

 

Blandt de brancher som efterspurgte flest medarbejdere via Jobcentrets Hotline var "Hotel, resutauration, køkken og kantine" (22 %), "Salg, indkøb og markedsføring" (13 %), "Pædagogisk, Socialt og kirkeligt arbejde" 9 %, "Kontor, administration, regnskab og finans" (8 %) samt "Bygge og anlæg" (7 %).

 

Ved 38 % af henvendelserne modtog virksomhederne CV på relevante emner, ved 36 % af henvendelserne blev der lagt stillingsanonce på Jobnet, og ved ca. 10 % af henvendelserne blev der foretaget en konkret henvisning.

 

Nedenstående figur viser det akkumulerede antal jobordrer modtaget på Jobcentrets Hotline henover årene fra 2012 til 2015.

 

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

  • Hotline 2015 statistik. Total