Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 14. november 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

79. Beskæftigelsesplan 2019

80. Opfølgning på budgetforlig 2019

81. Opfølgning på budgetforlig 2019 - Nyttejobs og straksaktivering

82. Opfølgning på budgetforlig 2019 - Veterankoordinator

83. Tilsynsrapport for Danskuddannelsen 2017 og 2018

84. Nøgletal på beskæftigelsesområdet

85. Orientering omkring aftale om bedre veje til uddannelse og job (FGU og Koordingeret Ungeindsats)

86. Midtvejsevaluering er Kultur på Recept til orientering

87. Evaluering af Beskæftigelsesudvalgets studietur

88. Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer