Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 14. november 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

87. Evaluering af Beskæftigelsesudvalgets studietur

Sagsnr.: 54.34.06-A00-2-18 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Evaluering af Beskæftigelsesudvalgets studietur

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med dette punkt lægges der op til, at udvalget evaluerer den netop gennemførte studietur til Finland.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget har netop gennemført en studietur til Finland, nærmere bestemt Helsinki. Turen blev gennemført fra den 28. oktober 2018 til den 31. oktober 2018.

 

Turen bestod af følgende punkter:

 

Dag 0 (søndag den 28 oktober 2018 kl. 20.40)

Ankomst og indkvartering

 

Dag 1:

Velkommen til Finland: Oplæg på den danske ambassade

Den danske ambassades politiske rådgiver, Maiju Kivinen gav en præsentation. Præsentationen var en generel indføring i finske forhold: Historie, det politiske liv, spændende fakta, finsk kultur og design – og ikke mindst om finnerne selv.

 

Tema: Introduktion til det finske beskæftigelsessystem samt det finske eksperiment med borgerløn

Besøg på Kela (forkortelse af Kansaneläkelaitos), det finske statslige organ, der varetager udbetalingen af velfærdsydelser, inkl. arbejdsløshedsudbetalinger, sygedagpenge, børnepenge, etc. Miska Simanainen, forsker og researcher ved Kela, mødet gruppen og indledte mødet med en præsentation af det finske beskæftigelsessystem og arbejdsløshedsydelser. Dernæst fortalte han om erfaringer ved det finske eksperiment med borgerløn.

 

Guidet gå-rundtur i Helsinki.

 

Dag 2:

Tema: Langtids- og ungdomsledighed. Møde i Udenrigsministeriet, mødelokale 4, med Ministerrådgiver Päivi Haavisto-Vuori, Seniorspecialist Janne Savolainen og Seniorspecialist Anna Toni fra Økonomi- og Beskæftigelsesministeriet for at drøfte Finlands erfaringer med langtidsledighed og ungdomsarbejdsløshed.

Emner;

Initiativer for at tackle langtidsledighed, Ms. Päivi Haavisto-Vuori, ministerial adviser

Hjælp til unge arbejdsløse Mr. Janne Savolainen, senior officer

Erhvervsrettet hjælp og karrierevejledning, fremtidige planer for organisering af beskæftigelsesservices, samt samarbejde med private aktører. Ms. Anna Toni, senior officer

 

Møde med Experimental Finland

Experimental Finland er en enhed under Statsministeriet som er igangsat for at teste nye løsninger og arbejdsformer i det offentlige med det formål at søsætte pilotprojekter, der kan informere den offentlige debat og stille spørgsmålstegn ved eksisterende praksisser og strukturer. Experimental Finland arbejder i øjeblikket på pilotprojekter inden for beskæftigelsesområdet.

Dagsorden:

• Experimental Finlands projektleder Virvi Hokkanen gav en præsentation af deres arbejde

• Senior Ministerrådgiver Tiina Korhonen og Ministerrådgiver Piia Rekilä fra Økonomi- og Beskæftigelsesministeriet fortalte om regionale prøver inden for bl.a. beskæftigelsesområdet samt nye pilotprojekter i 2019

• Dialog om erfaringer fra beskæftigelsesområdet

Yderligere deltagere talte Lyydia Aarninsalo (projektkoordinator for Experimental Finland), Johanna Kotipelto (Seniorspecialist) samt Mikko Vesterinen (praktikant)

 

Et kommunalt perspektiv: Besøg i nabokommunen Vantaa

Helsinkis nabokommune Vantaa er en del af Helsinkiregionen og er Finlands 4. største by. Ulla Hautamäki arbejder for Vantaas Kommunes beskæftigelsesindsats som Service Manager, og hun er ansvarlig for rehabiliterende beskæftigelsesaktiviteter i tre workshops ved navn Luxi, Reeli og Koutsi. Dagsorden:

• Rundvisning i Luxi, hvor der bliver organiseret rehabiliterende aktivering

• Ulla Hautamäki fortalte om organiseringen af services for arbejdsløse borgere i Vantaa

 

Dag 3

Ohjaamo Helsinki/Navigatorn Helsingfors: Ungerådgivning

Ohjaamo/Navigatorn er et såkaldt one-stop service point, der tilbyder personlig rådgivning til unge under 30 år om f.eks. uddannelse, beskæftigelse, karriereplaner og livshåndtering. Unge kan komme uden at booke tid og få den hjælp, de ønsker. Udviklingskoordinator Harri Tiainen vil fortælle om deres multidiciplinære arbejde.

 

Luckan Integration: Hjælp til indvandrere

Luckan Integration er en organisation, der hjælper indvandrere med at få bedre fodfæste i samfundet og på arbejdsmarkedet. De fokuserer på uddannelsesforløb, sprogkurser, jobsøgningskurser, samt sociale arrangementer. Planning Officer Ann-Jolin Grüne vil fortælle om organisationens arbejde.

 

The Economic Development Office: Et arbejdsgiverorienteret jobcenter

Siden dets omorganisering i 2013 har dette finske jobcenter fungeret som Economic Development Office, hvilket er dets officielle navn på engelsk. Det nye navn afspejler en mere arbejdsgiverorienteret tilgang til arbejdsmarkedet. Jobcenteret er en del af de finske TE-services, som er den offentlige finske beskæftigelsesmyndighed. Service Supervisor Riku Hautamäki, ansvarlig for betjening af nye entreprenører og vækstrådgivning for små og mellemstore virksomheder, og Service Supervisor Mikko Yrjölä, ansvarlig for det team der hjælper jobsøgende, vil tage imod gruppen. Der var møde og rundvisning på jobcenteret.

 

Afrejse.

  

Der udarbejdes efter turen en opsamling med alle oplæg, der blev præsenteret under turen. Denne opsamling er under udarbejdelse.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget evaluerer studieturen.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Studieturen blev evalueret.

Evalueringen fortsættes på næste møde, hvor alle udvalgsmedlemmer fremlægger 3 - 5 læringspunkter fra studieturen.