Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 14. november 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

82. Opfølgning på budgetforlig 2019 - Veterankoordinator

Sagsnr.: 15.00.00-A00-19-18 Sagsbehandler: Karin Pinnerup Klyve  

Opfølgning på budgetforlig 2019 - Veterankoordinator

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Med dette punkt fremlægges en orientering om indsatsen for veteraner i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Af budgetforlig 2019 fremgår følgende i aftaleteksten:

”Mange danskere har været udsendt til verdens brændpunkter. En mindre del af veteranerne har behov for støtte til at klare psykiske og sociale belastninger eller fysiske skader som følge af udsendelsen. Budgetforligspartierne ønsker at anerkende veteranerne ved at tage ansvar for en helhedsorienteret indsats over for veteranerne og deres pårørende. Indgangen for veteranen og de pårørende er Beskæftigelsesafdelingen, hvor der etableres en ordning med en egentlig veterankoordinator. Lederen af Beskæftigelses- og Integrationscentret er overordnet ansvarlig. Herning Kommune har i forvejen et godt samarbejde med blandt andre Forsvarets socialrådgivere, hvor der i hvert enkelt tilfælde vil blive lavet en konkret aftale for den enkelte veteran.”

 

Med denne sag orienteres Beskæftigelsesudvalget om Herning Kommunes nuværende indsats for veteraner og deres pårørende i Herning Kommune.

 

Vedlagt dette punkt er et notat med beskrivelse af:

  • Veteranindsatsens fundament
  • Målgruppebeskrivelse
  • Indsats for veteraner og deres pårørende
  • Støtte til frivillig indsats for veteraner og deres pårørende
  • Anerkendelse af veteraner

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget drøfter orienteringen om veteranindsatsen i Herning Kommune.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Udvalget besluttede at publicere beskrivelsen af veteranindsatsen. Samtidig rundsendes beskrivelsen til budgetforligskredsen.

Bilag

  • Veteranindsats i Herning Kommune red. 040319