Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 14. november 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

80. Opfølgning på budgetforlig 2019

Sagsnr.: 15.00.00-A00-19-18 Sagsbehandler: Lone Pedersen  

Opfølgning på budgetforlig 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Byrådet vedtog den 9. oktober 2018 budgettet for Herning Kommune i 2019. I forligsteksten fremgår det, at der skal foretages flere tilpasninger på beskæftigelsesområdet fra 2019.

 

Med denne sag følges der op på Beskæftigelsesudvalget arbejde med opfølgning på budgetforlig 2019.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget godkendte på udvalgsmøde den 25. oktober 2018, den fremlagte tids- og procesplan for håndtering af punkter i relation til beskæftigelsesområdet fra budgetforlig 2019.

 

Med denne sag følges der op på punkt 3-5, jf. nedenstående liste:

 

3. Fastholdelse af udgiftsandel på overførselsudgifter

4. Ambition om forbedring af balancen på beskæftigelsesområdet med 25 mio. kr. – Midlerne skal tilgå velfærdsområderne

5. Forslag til nedbringelse af andel unge på offentlig forsørgelse

 

Resten af punkterne fra budgetforliget behandles særskilt jf. tidligere godkendt tids- og procesplan.

 

I henhold til godkendt tids- og procesplan skal punkt 3-5 behandles løbende fra oktober 2018 til februar 2019. Endelig beslutning omkring evt. forandringsforslag forventes behandlet på udvalgsmødet i februar 2019.

 

Der skal jf. tidligere beslutning udarbejdes følgende materiale til behandling i Udvalget:

 

  • En samlet indsatsbeskrivelse for de enkelte målgrupper "Optimering af økonomien på SO 17 Forsørgelse og Beskæftigelse"
  • Forslag til forandring (besparelses-, effektiviserings- eller investeringsforslag)

 

Udvalget præsenteres på dette udvalgsmøde for nuværende første udkast til samlet indsatsbeskrivelse. Udkast til indsatsbeskrivelsen "Optimering af økonomien på SO 17 Forsørgelse og Beskæftigelse" er vedlagt sagen som bilag. Det bør dog fremhæves, at bilaget der er vedlagt er et aktuelt arbejdsdokument, og at den endelige udgave først præsenteres på udvalgsmødet i december. Der vil således forekommer mangler, ligesom der kommer efterfølgende rettelser i materialet.

 

På udvalgsmødet gives ligeledes en overordnet orientering om status på arbejdet med opfølgning på budgetforlig 2019.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget drøfter udkast til samlet indsatsbeskrivelse "Optimering af økonomien på SO 17 Forsørgelse og Beskæftigelse",
at udvalget drøfter ramme for forandringsforslag.

 

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Udkastet blev drøftet. Der arbejdes videre ud fra de faldne bemærkninger.