Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 14. november 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

79. Beskæftigelsesplan 2019

Sagsnr.: 15.00.15-A00-1-18 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Beskæftigelsesplan 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med dette punkt fremlægges et udkast til Beskæftigelsesplanen for 2019.

Sagsfremstilling

Med dette punkt præsenteres udvalget for et udkast til Herning Kommunes Beskæftigelsesplan for 2019.

 

På udvalgsmødet den 5. december 2018 vil den endelige beskæftigelsesplan blive fremlagt til godkendelse. På samme udvalgsmøde vil udvalget også blive præsenteret for Beskæftigelsesplanens Baggrund, som er det notat, der beskriver udfordringsbilledet og indsatser på beskæftigelsesområdet i Herning Kommune.

 

Processen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2019 har været, som følger:

 

17. april 2018 - Udvalget blev præsenteret for udfordringsbilledet og gav input til temaer og årsmål for 2019

 

23. maj 2018 - Udvalget behandlede og godkendte administrationens forslag til temaer og årsmål, som blev udarbejdet med afsæt i drøftelserne på udvalgsmødet i april.

 

Juni-November 2018 - administrationen i Beskæftigelsesafdelingen har arbejdet med formulering af beskæftigelsesplanen og udpegning af administrative årsmål.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Udkast drøftet og taget til efterretning. Der udarbejdes revideret udkast ud fra de faldne bemærkninger.

 

Det bemærkes, at Erling Præstekjær tager forbehold for Beskæftigelsesplanens tema 4 - Udbuddet af kvalificeret arbejdskraft skal øges via styrket arbejdsmarkedsrettet integration af flygtninge.

Bilag

  • Beskæftigelsesplanen 2019 - udkast november 2018