Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 14. november 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

86. Midtvejsevaluering er Kultur på Recept til orientering

Sagsnr.: 20.00.00-P20-2-16 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Midtvejsevaluering er Kultur på Recept til orientering

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 

 

 X

  X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Ulla Solgaard Henriksen

Sagsfremstilling

Der er i september 2018 blevet udarbejdet en grundig midtvejsevaluering af Kultur på Recept.

 

Den grundige evaluering er udarbejdet på baggrund af ønske fra Forebyggelsesudvalget, der på møde den 28. maj 2018, punkt 25, blev forelagt en oversigt og budget for igangværende projekter, der er delvist eller helt finansieret af udvalget, med henblik på en eventuel beslutning om skabelse af et yderligere økonomisk råderum. Forebyggelsesudvalget har ud fra listen udpeget Kultur på Recept samt tre andre projekter, med henblik på at få en opdateret status og skabelse af et beslutningsgrundlag efter samstemning med den fælles ejerkreds.

 

Kort opsummeret indeholder evalueringen de resultater, som er indsamlet gennem 2017 og 2018. I alt har 58 borgere frem til nu været tilmeldt projektet - heraf 51 unikke borgere og syv gengangere. Evalueringen tager udgangspunkt i resultaterne fra de 28 borgere, der har fuldført et forløb. Yderligere 10 borgere er i øjeblikket i gang med et forløb.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget drøfter midtvejsevalueringen. 
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Evalueringen blev drøftet.

Bilag

  • Kultur på Recept _Midtvejsevaluering_ sept_2018.pdf