Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 11. juni 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

39. Ungeindsatsen - samlet set

40. Konkurrenceudsættelse

41. Beskæftigelsesplan, temaer og årsmål for beskæftigelsesindsatsen 2015

42. Prioriteringsønsker til budgettet på serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

43. Café Maven

44. Budgetforslag 2015 Serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse

45. Nøgletal på beskæftigelsesområdet

46. Ny sygedagpengemodel

47. Opfølgning på rapport om sygedagpengesager blandt ansatte ved Herning Kommune

48. Resultatrevision 2013

49. Grønt regnskab 2013

50. Studietur for beskæftigelsesudvalget

51. Referat fra møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) den 3. juni 2014

52. Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer