Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 11. juni 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

50. Studietur for beskæftigelsesudvalget

Sagsnr.: 15.00.00-G01-2-14 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Studietur for beskæftigelsesudvalget

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der arbejdes aktuelt på at planlægge en studietur for beskæftigelsesudvalget til Berlin, sidst på året i 2014 eller i starten af 2015.

 

Der vil på mødet i udvalget blive givet en status for dette arbejde, herunder et forslag til tidspunkt for studieturen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget beslutter tidsmæssig placering af en studietur for udvalget.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Der arbejdes videre med en studietur til Berlin.

 

Der arbejdes med datoerne 3. - 6. december 2014. Der planlægges med afgang omkring kl 16.00.

 

Det planlagte udvalgsmøde den 3. december afvikles under studieturen.