Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 11. juni 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

42. Prioriteringsønsker til budgettet på serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Sagsnr.: 15.00.00-S55-1-14 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Prioriteringsønsker til budgettet på serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Udvalget drøftede på mødet i maj prioriteringsmuligheder på serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse. Udvalget besluttede at genoptage drøftelserne på mødet i juni.

Sagsfremstilling

Som led i udvalgets kontinuerlige arbejde med de økonomiske prioriteringer på serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse lægges der med dette punkt op til, at udvalget udpeger og drøfter prioriteringsønsker.

 

Der vil på mødet blive gennemført en proces, hvor udvalget får mulighed for at fremsætte de temaer, hvor der kunne være et ønske om en styrket indsats. Herefter vil udvalget få lejlighed til at drøfte, hvilke temaer administrationen skal arbejde videre med. Det videre arbejde vil bestå i udarbejdelse af konkrete forslag til indsatser inden for de valgte temaer, med tilhørende finansieringsforslag.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget drøfter prioriteringsønsker i forhold til serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Udvalget drøftede prioriteringsønsker.

Der udarbejdes til næste møde i udvalget oplæg på baggrund af drøftelserne.