Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 11. juni 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

45. Nøgletal på beskæftigelsesområdet

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

Udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet følges løbende og behovet for korrigerede handlinger i forhold til opfyldelse af de politiske målsætninger drøftes.

Sagsfremstilling

Bemærkninger til nøgletallene.

 

Bruttoledigheden:

Herning Kommune har med 4,4 % fortsat en lavere bruttoledighed end landsgennemsnittet, og samtidig var bruttoledigheden i Herning Kommune i april 2014 mindre end samme måned sidste år.  

 

Førtidspension.

Antallet af nytilkendelser af førtidspension er stærkt faldende. I maj 2014 er der således tilkendt 11 nye førtidspensioner. Til sammenligning blev der tilkendt gennemsnitligt 23 førtidspensioner pr. måned i 2012.
 
Samtidig er det samlede antal førtidspensionister i Herning Kommune fortsat faldende. Det samlede antal er således faldet med 147 fuldtidspersoner fra april 2013 til april 2014.

 

Sygedagpengemodtagere
Antallet af sygedagpengemodtagere var i maj 2014 steget lidt i forhold til april 2014, og samtidig er antallet af sygedagpengemodtagere højere end samme måned året før. Antallet af sygedagpengemodtagere med en sammenhængende varighed på over 52 uger var i maj 2014 på 213 personer, hvilket er højere end samme måned året før (195).
 
På udvalgsmødet fremlægges et særskilt punkt om styrket sygedagpengeindsats og ny sygedagpengemodel.

 

Ungeledigheden

Det samlede antal af unge ledige var i februar 2014 på 823 fuldtidspersoner, hvilket er væsentlig lavere end februar 2013, hvor antallet var på 928 fuldtidspersoner.

 

Generel bemærkning til nøgletallene:
Nøgletallene indeholder nyeste tilgængelige data, og det fremgår af nøgletalsarket på hvilket tidspunkt data er opdateret.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Der er siden udsendelse af materiale kommet opdaterede tal for ungeledigheden. Der var i april 2014 793 unge ledige under 25 år mod 835 i marts 2014, og 877 i april 2013.

 

De opdaterede nøgletal udsendes til udvalget.

 

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

  • BSK Overblik maj 2014