Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 10. april 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

22. Evaluering af Cykelprojektet "Jeg vil - Jeg kan"

23. Regnskab 2012 Serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse, herunder overførsler 2012 - 2013

24. Resultatrevision 2012

25. Politisk budgetopfølgning pr. 31.03.2013 Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

26. Fokus på sygefravær - analyse af sygefravær blandt ansatte i Herning Kommune

27. Perspektivnotat - budget 2014 serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse

28. Strukturanalyse på det specialiserede socialområde

29. Frivillige mentorer

30. Indbydelse fra KL til politisk partnerskab om beskæftigelse

31. Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer