Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 10. april 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

30. Indbydelse fra KL til politisk partnerskab om beskæftigelse

Sagsnr.: 15.00.00-P22-1-13 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Indbydelse fra KL til politisk partnerskab om beskæftigelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

KL inviterer til et politisk partnerskab om styring af beskæftigelsesindsatsen mellem ca. 10 kommuner og KL. Beskæftigelsesudvalget anmodes om at drøfte KL's invitation.

Sagsfremstilling

KL inviterer til et politisk partnerskab om styring af beskæftigelsesindsatsen mellem ca. 10 kommuner og KL. Ambitionen er, at kommunerne og KL i fællesskab – og med inspiration fra udvalgte eksperter – kan udvikle den politiske styring og sikre en effektiv beskæftigelsesindsats i de deltagende kommuner.

 
Partnerskabet består både af et netværkssamarbejde mellem kommunerne og aktiviteter i den enkelte kommune. Partnerskabets resultater bliver formidlet videre til alle kommuner.

Invitation til partnerskabet samt projektbeskrivelse er vedlagt dette punkt som bilag.

 

Partnerskabet afvikles i to faser. Den første fase (fase et: Overordnet politisk og administrativ styring) løber frem til kommunalvalget i november 2013. Fase to (fase 2: Implementering i kommunerne) starter umiddelbart efter kommunalvalget og løber frem til marts 2014.

 

Prisen for deltagelse i partnerskabet er 85.000 kr for fase 1 og 85.000 kr for fase 2.


Tilmeldingsfristen er den 19. april.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tiltræder, at Herning Kommune ansøger KL om at blive en af de deltagende kommuner i partnerskabet.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

  • Indbydelse til politisk partnerskab om beskæftigelse 1
  • Projektbeskrivelse politisk partnerskab om styring af beskæftigelsesinds___ 1