Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 10. april 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

29. Frivillige mentorer

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1414-11 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Frivillige mentorer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

Sagsresume

Som et af forslagene til forandringer af indsatsen for ledige unge har brugen af frivillige mentorer været drøftet. Der har efterfølgende været en dialog med Herning Frivillig Center, som er parat til at indgå i et samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen med henblik på af afprøve brugen af frivillige mentorer i indsatsen i forhold til jobklare ledige.

Der er udarbejdet en projektaftale mellem Herning Frivillig Center og Beskæftigelsesafdelingen som fremlægges til godkendelse. I vedhæftede bilag er projektet nærmere beskrevet.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Indsatsen for unge er et højtprioriteret område og brugen af frivillige mentorer indgår som et forslag af mange til forandring af indsatsen.

 

Beskæftigelseafdelingen ønsker at afprøve, om brugen af frivillige mentorer har en positiv effekt i forhold til jobklare unge.

 

Projektaftale:

Beskæftigelseafdelingen indgår i et samarbejde med Herning Frivillig Center, hvor Herning Frivillig Center er behjælpelig med at opbygge det frivillige mentorkorps og efterfølgende have den løbende kontakt til mentorerne. Herning Frivillig Center vil via sit netværk i lokalområdet finde potentielle frivillige mentorer og i samarbejde med Kompetencecentret få etableret et par undervisningsseancer for de frivillige mentorer, som en opstart på projektet.

 

Økonomi

Det at være frivillig mentor er ulønnet. Der er ikke udgifter til opdyrkning af det frivillige mentorkorps, koordinering eller netværksdannelse.
 
I forbindelse med opstart af projektet herunder til fælles undervisning samt afholdelse af netværksmøder foreslås afsat 30.000 kr. i hele projektperioden, heraf 20.000 kr. i 2013 og 10.000 kr. i 2014 fra pulje til forebyggelse og omstilling. Der er 623.000 kr. til rådighed i ikke disponerede midler i 2013

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at projektaftalen med Herning Frivillig Center godkendes,

 

at der bevilliges 20.000 kr. fra puljen til forebyggelse og omstilling i 2013,

 

at udvalget modtager evalueringen af forsøget, når denne foreligger.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Udvalget ønsker at modtage status for projektet i september 2013.

Bilag

  • Projektaftale - frivillige mentorer