Dagsordener og referater

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 7. januar 2021
Mødested: Afholdes på Teams

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-662-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


XØvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet.

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-13-20 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Udbud af Danskuddannelsen. Behandling af indkomne tilbud