Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 26. oktober 2016
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

99. Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1862-07 Sagsbehandler: Pernille Bertel  

Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Mødet i udvalget den 31. maj 2017 forsøges flyttet.