Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 23. januar 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

1. Nøgletal på beskæftigelsesområdet

2. Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed

3. Unge analyse

4. Niveaumål for ministermålene i Beskæftigelsesplan 2013

5. Udviklingsstrategi 2014

6. Status for implementering af forandringstiltagene i beskæftigelsesindsatsen

7. Indsatsplan for helhedsorienteret sagsbehandling i Herning Kommune 2013

8. Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer