Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 20. august 2013
Mødested: C3.14

Dagsordenpunkter

54. Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 serviceområde 17 forsørgelse og beskæftigelse

55. Ansøgning om anlægsbevilling ifm. sammenflytning af Beskæftigelsesafdelingens institutioner

56. Ungeanalyse og styrket indsats for unge ledige i Herning kommune

57. Nøgletal på beskæftigelsesområdet

58. Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og Herning Kommune

59. Orientering om Beskæftigelsesministerens udmelding om midlertidigt bortfald af LBR-midler i 2014 mv.

60. Status for deltagelse i politisk partnerskab om beskæftigelse med KL

61. Job- Bankens afrapportering for 2012

62. JobCamp 13

63. Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer