Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 14. november 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

91. Referat fra møde i det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) den 7. november 2012

Sagsnr.: 00.00.00-P19-903-11 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Referat fra møde i det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) den 7. november 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

Sagsresume

Beskæftigelsesudvalget orienteres med dette punkt om mødet i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 7. november 2012

Sagsfremstilling

Referat fra møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 7. november 2012 er vedlagt som bilag til denne dagsorden.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

  • Referat fra mødet den 7. november 2012