Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 12. november 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

84. Orientering om flygtningesituationen

Sagsnr.: 15.40.00-G01-1-14 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Orientering om flygtningesituationen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

Kommunerne oplever aktuelt, at et stigende antal flygtninge søger til Danmark for at tage ophold her.

 

Under punktet orienterer afdelingsleder, Bente Hjorth om den aktuelle situation på flygtningeområdet - herunder om modtagelsen af flygtninge, flygtningenes økonomiske vilkår, de boligmæssige udfordringer, sproglige barrierer, familiesammenføringsregler mv.  

 

Sagsfremstilling

Herning Kommune oplever - i lighed med landets øvrige kommuner - at et aktuelt stigende antal flygtninge søger til Danmark med henblik på at tage ophold her.

 

Det hastigt stigende antal flygtninge afspejles dels i skiftende centrale kvoteudmeldinger og dels i den registrerede, faktiske udvikling:

 

  • Udlændingeservice udmeldte i første omgang, at Herning Kommune efter objektive kriterier skulle modtage 47 flygtninge i 2014 - Udlændingeservice korrigerede senere tallet til 71.

 

  • Den faktiske udvikling viser, at Herning Kommune pr. 1. november 2014 har modtaget 82 flygtninge - herudover forventes endnu 5-6 flygtninge pr. 1. december og yderligere ca. 5 nye flygtninge imellem Jul og Nytår.

 

Den relativt store tilgang af flygtninge stiller Kommunerne overfor store udfordringer af såvel praktisk som økonomisk karakter.

 

På mødet orienterer afdelingsleder, Bente Hjorth om den aktuelle situation på flygtningeområdet - herunder om modtagelsen af flygtninge, flygtningenes økonomiske vilkår, de boligmæssige udfordringer, sproglige barrierer, familiesammenføringsregler mv.  

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Taget til efterretning.