Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 12. november 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

87. Økonomisk pulje til Beskæftigelsesrådet i Herning

Sagsnr.: 15.00.00-A00-28-14 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Økonomisk pulje til Beskæftigelsesrådet i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Udvalget besluttede på møde i august i år at nedsætte Beskæftigelsesrådet i Herning Kommune i forlængelse af, at det nuværende LBR (Det Lokale Beskæftigelsesråd) forventes nedlagt som følge af lovændring med udgangen af 2014.

 

Udvalget besluttede på samme møde, at administrationen skulle udarbejde forslag til finansiering af et budget til Beskæftigelsesrådet.

 

Administrationen fremlægger her forslag til finansiering af en økonomisk pulje til Beskæftigelsesrådet i 2015.

Sagsfremstilling

I Herning Kommunes budget for 2015 er der på serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse (funktion 05.72.99 øvrige social formål) afsat et mindre puljebeløb til nytænkning og omstilling.

 

Beskæftigelsesudvalget støtter via denne pulje Jobbanken.nu, ekstra EGU-forløb, projektet "Industrien som karrierevej" og et forskningsprojekt ved Arbejdsmedicinsk klinik - region Midt. Med disse tiltag er puljen på 1,9 mio kr fuldt ud disponeret over i 2015.

 

Der er fra 2013 til 2014 overført 1 mio kr. Disse midler anvendes ikke fuldt ud i 2014, og der forventes derfor at være et ønske om overførsel fra 2014 til 2015 på 0,9 mio kr.

 

Hvis dette overførselsønske imødekommes af Byrådet, vil Beskæftigelsesudvalget have mulighed for at stille en økonomisk pulje til rådighed for Beskæftigelsesrådet i Herning.

 

Det foreslås, at der under forudsætning af godkendt overførsel, afsættes en pulje på 300.000 kr i 2015 til Beskæftigelsesrådet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at der under forudsætning af godkendt overførsel, afsættes en pulje på 300.000 kr i 2015 til Beskæftigelsesrådet.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.