Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 8. marts 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

10. Prioristeringsarbejde efter refusionsreformen 2016

11. Regnskab 2016 - Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

12. Økonomisk pulje til Beskæftigelsesrådet i Herning 2017

13. Helårsopfølgning på mål 2016

14. Perspektivnotat - Budget 2018 Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

15. Nøgletal på beskæftigelsesområdet

16. Forsøgsprojekt i Ungeenheden

17. Orientering om PAU'er som EUX

18. Orientering om Grøn Arbejdsmiljø Smiley til Beskæftigelses- og Integrationscentret

19. Årsrapport tilsyn 2016

20. Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer