Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 8. marts 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

13. Helårsopfølgning på mål 2016

Sagsnr.: 00.00.00-S00-1-15 Sagsbehandler: Lone Pedersen  

Helårsopfølgning på mål 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 X

 X

 

Sagsresume

Med dette punkt præsenteres udvalget for helårsopfølgningen for målene for 2016.

Sagsfremstilling

I henhold til budgetproceduren for 2018, skal fagudvalgene afrunde det forgangne år med opfølgning på sidste års politiske årsmål og indsamtsområder, samtidig med at der skal ske indledende drøftelserne af de overordnede målsætninger for det kommende budgetår.

  

I 2016 er den løbende udvikling på området blevet fulgt af Beskæftigelsesudvalget via nøgletallene på beskæftigelsesområdet, som har været fast punkt på alle udvalgets møder.

 
Det foreslås, at drøftelserne af indsatsområderne for 2018 og frem startes op, ved at Beskæftigelsesrådet inviteres til at deltage i et punkt på det kommende udvalgsmøde den 19. april 2017. Under dette punkt vil udvalget og rådet få lejlighed til at drøfte såvel udfordringerne for den kommende tids indsats, samt prioriteringerne i indsatsen. Dermed er vil dette punkt blive det første skridt på vejen til at fastlægge mål og beskæftigelsesindsatsen for 2018. Beskæftigelsesrådets deltagelse i dette punkt vil erstatte de tidligere afholdte selvstændige fællesmøder.

 

På de efterfølgende møder i Beskæftigelsesudvalget fortsætter arbejdet med henblik på at indsatsområder og årsmål indgå i såvel Herning Kommunes budget for 2018 som i Beskæftigelsesplanen for 2018. 

 

Administrationen har foretaget opfølgning på målsætningerne for 2016 for Serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse.

 

Opfølgningen, der er vedlagt denne dagsorden som bilag, forelægges hermed til godkendelse i udvalget.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget godkender opfølgningen på indsatsområder og årsmål for 2016.
at Beskæftigelsesudvalget godkender, at Beskæftigelsesrådet inviteres til at deltage i udvalgsmødet den 19. april 2017 under behandlingen af punktet om opstart af målfastsættelsen 2018.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

  • Målopfølgning - SO 17 - 2016