Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 8. marts 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

18. Orientering om Grøn Arbejdsmiljø Smiley til Beskæftigelses- og Integrationscentret

Sagsnr.: 15.00.00-A00-19-16 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Orientering om Grøn Arbejdsmiljø Smiley til Beskæftigelses- og Integrationscentret

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Under punktet modtager Beskæftigelsesudvalget orientering om, at Arbejdstilsynet har gennemført et tilsynsbesøg hos Beskæftigelses- og Integrationscentret. På baggrund af besøgets resultater har Arbejdstilsynet tildelt Beskæftigelses- og Integrationscentret en Grøn Smiley for det psykiske arbejdsmiljø.

 

Sagsfremstilling

Baggrund

I sommeren 2015 gennemførte Arbejdstilsynet et tilsynsbesøg hos Beskæftigelses- og Integrationscentret (BIC).

 

Tilsynsbesøget førte i første omgang til, at Arbejdstilsynet udstedte 2 påbud til BIC - dels et påbud om "at forebygge risikoen for vold og trusler om vold" og dels et påbud om "At sikre at høje følelsesmæssige krav i arbejdet ikke forringer medarbejdernes sundhed i BIC i Herning Kommune".

 

Beskæftigelsesafdelingen var uforstående overfor Arbejdstilsynets påbud, idet BIC før tilsynsbesøget havde tilrettelagt og gennemført en række veldokumenterede initiatver og tiltag med netop det formål at forebygge vold og trusler om vold ligesom BIC kontinuerligt havde prioriteret arbejdet med at sikre medarbejdernes trivsel - også dette arbejde var omfattende, grundigt udført og veldokumenteret.

 

Beskæftigelsesafdelingen fremsendte et høringssvar til Arbejdstilsynet med dokumentation for BIC´s arbejde med at forebygge vold og sikre medarbejdernes trivsel, og Herning Kommune ankede påbuddene - Arbejdstilsynet frafaldt efterfølgende begge påbud med henvisning til, at "beskrivelsen og begrundelsen i påbuddene ikke fremgår tilstrækkelig tydelligt", jf. vedlagte "Ophævelse af påbud" af 14. august 2015 fra Arbejdstilsynet.

 

 

Arbejdstilsynet tildeler Beskæftigelses- og Integrationscentret en Grøn Smiley

Arbejdstilsynet har den 25. januar 2017 gennemført et nyt tilsynsbesøg hos Beskæftigelses- og Integrationscentret med henblik på at undersøge det psykiske arbejdsmiljø. Tilsynsbesøget bestod af følgende:

 

  • Indledende møde med ledelse og arbejdsmiljøorganisation
  • Gruppesamtaler med medarbejdere
  • Samstemning af data
  • Samtaler med ledelsen
  • Afsluttende møde med ledelse og arbejdsmiljøorganisation

 

På baggrund af tilsynsbesøget har Arbejdstilsynet meddelt Beskæftigelses- og Integrationscentret, at virksomheden får en Grøn Smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside. Den grønne Smiley betyder, at virksomheden ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet og Smiley´en gælder i fem år.

 

For nærmere beskrivelse henvises til vedlagte skrivelse af 26. januar fra Arbejdstilsynet.

 

Det skal anføres, at Beskæftigelses- og Integrationscentret konsekvent omtales som "Projektenheden" i det skriftlige materiale fra Arbejdstilsynet - Beskæftigelses- og Integrationscentret har gjort Arbejdstilsynet opmærksom på fejlen.

 

 

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

  • Arbejdstilsynet. Resultat af tilsyn 2017
  • Arbejdstilsynet. Ophævelse af påbud