Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 8. marts 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

19. Årsrapport tilsyn 2016

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1594-11 Sagsbehandler: Pia Bjerring Strandbygaard  

Årsrapport tilsyn 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Årsberetningen indeholder tilsyn ført af Herning Kommunes Tilsynsenhed, på vegne af kommunalbestyrelsen. Tilsynene omfatter Beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

For andet år har tilsynstemaet set på om der er sammenhæng i den bestilling, der er foretaget af visitationen, og den ydelse som borgeren modtager.

 

Baggrunden er, at visitationen i sin bestilling, skal beskrive hvilke mål, der er for indsatsen. Disse mål er beskrevet sammen med borgeren, og er derfor et udtryk for borgerens ønsker. De enkelte tilbud skal herefter prioritere og omsætte disse mål til en konkret indsats, og sammen med borgeren lægge en plan for, hvordan borgeren når sine mål.

 

For at sikre, at der er en fokuseret indsats på at nå borgerens mål, skal der foretages opfølgning og justering af indsatsen løbende.

 

Hele denne proces kan kun sikres ved, at der foregår dokumentation, og derfor er temaet for tilsynet forsøgt belyst gennem den dokumentation, der er omkring borgeren.

 

Fra 2015 - 2016 kan tilsynet konstatere, at dokumentationen er blevet langt bedre og det skyldes, at der er blevet en langt større bevidsthed om, hvad formålet med dokumentationen er. Det kan samtidig konstateres, at der fortsat er en del usikkerhed omkring, hvor meget dokumentation, der er behov for. Det betyder, at der også er overflødig dokumentation.

 

Det er tilsynets vurdering, at der nu er behov for at få tilpasset niveauet til det, der reelt er lovgivning om, og det der reelt er behov for. Det er ikke antallet af skemaer, ord og systemer, der gør at dokumentationen er korrekt og tilstrækkelig, det er indholdet.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at rapporten tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

  • Årsrapport 2016 beskæftigelse