Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 8. marts 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

20. Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1862-07 Sagsbehandler: Pernille Bertel  

Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

John Thomsen orienterede om det netop afholdte formands-direktør møde vedr. sårbare unge. Det er aftalt, at de tre fagudvalg (BSK, SOC, BOF) holder et fælles status møde i efteråret 2017 forud for et Byrådsmøde.

 

Carsten Lagoni orienterede om den aktuelle situation i modtagecentret på Sebbesandevej, hvor der er udfordringer med uro og manglende rengøring. Der er aktuelt iværksat vagtordning og rengøring af fælles arealer.